statusDP

Up 2 Date 4 You!

Videos | Quotes

» Happiness Quotes » View & Download
20-04-2019 1310
20 2
மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறேன் என்ற மனநிலை உங்களையும் உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களையும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்க வழி செய்கிறது. மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்று நினைத்தால் அது உங்களையும் உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களையும் வெறுக்க வைக்கிறது.
Similar Quotes
» Pictures » Quotes » Happiness Quotes