statusDP

Up 2 Date 4 You!

Videos | Quotes

» Motivational And Inspirational Quotes » View & Download
06-08-2019 275
3 0
ஈலட்சியங்கள் ஏன்பவை விண்மீன்கள் போன்றவை. ஆவற்றைக் கைகளால் தொட ஊங்களால் முடியாது. இனால் மாலுமிகள் போல் வழிகாட்டிகளாக ஐற்று; ஆவற்றைப் பின்பற்றினால் நீங்கள் ஆடைய வேண்டியதை நிச்சயமாக ஆடைவீர்கள்.
Similar Quotes
» Pictures » Quotes » Motivational And Inspirational Quotes